Voorwaarden voor gebruik en privacy

Deze website is een initiatief van Besins Healthcare Netherlands BV

1. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze voorwaarden voor gebruik en onder alle toepasselijke regelgeving. Door deze site te bezoeken en te bekijken accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. De informatie kan op geen enkele wijze de adviezen van uw arts vervangen. Bij gezondheidsklachten of twijfel dient u altijd uw arts te raadplegen.

Deze website is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

2. Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Besins Healthcare Netherlands BV. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder, maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Besins Healthcare Netherlands BV. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden.

3. Privacybeleid: hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

a. Algemeen
Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct over u gaat of informatie die naar u te herleiden is, zoals woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.
Besins verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en uitsluitend voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. Besins verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is en niet voor een langere periode dan noodzakelijk is.

Besins zorgt voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Besins zorgt ervoor dat alleen personen met de juiste bevoegdheden en een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken. Ook heeft Besins ervoor gezorgd dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

U kunt gebruikmaken van de website zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. U bent, om gebruik te maken van de website, niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website kunnen er gegevens worden verzameld voor diverse beveiligingsdoeleinden, zoals de naam van uw internetprovider, de website die u heeft gebruikt om door te linken naar onze site, de websites die u bezoekt vanaf onze website en uw IP-adres. Met deze gegevens kan mogelijk uw identiteit worden achterhaald; wij gebruiken ze echter niet voor dit doel. Wij gebruiken de gegevens van tijd tot tijd wel voor statistische doeleinden, maar waarborgen de anonimiteit van elke individuele gebruiker zodat de identiteit van die persoon niet wordt achterhaald. Zie hieronder onder b.

b. Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies en daarmee verband houdende technologieën. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw browser worden gezonden en die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om uw voorkeuren en andere gegevens op uw computer op te slaan en om u tijd te besparen bij volgende bezoeken zodat u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens hoeft in te voeren.
Op deze sites worden twee soorten cookies gebruikt:

  • Permanente cookies: deze kunnen worden gebruikt wanneer u inlogt op beveiligde gedeelten van de website om te onthouden wie u bent. Deze permanente cookies maken het mogelijk om bepaalde informatie over uw gebruik terug te vragen wanneer u terugkeert naar de website.
  • Sessiecookies: deze kunnen worden gebruikt voor anonieme identificatie van een bezoek aan een website, uitsluitend voor technische doeleinden. Sessiecookies worden slechts tijdelijk opgeslagen als u de site bezoekt en worden verwijderd zodra de browser wordt afgesloten.

Wij maken onder andere gebruik van cookies voor de volgende doeleinden:

  • betere beveiliging;
  • vaststellen van uw identiteit wanneer u inlogt op de site;
  • verzamelen van anonieme statistische gegevens over het gebruik van de site met als doel het verbeteren van de geboden content;
  • Gepersonaliseerd adverteren op Google, Pinterest en Meta. 

Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te bieden op online advertentieplatformen zoals Google, Pinterest en Meta op basis van de pagina’s die eerder zijn bezocht en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te analyseren.

Voor meer informatie over Cookie gebruik van Google, bezoek dan Google’s privacy- en Voorwaarden.

c. Contact over uw rechten in het kader van privacy
U kunt uw gegevens te allen tijde opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen: Besins Healthcare Netherlands B.V. – tel nr. 030 799 7174 – emailadres: info@besins-healthcare.nl

4. Geen garantie of aansprakelijkheid

Besins Healthcare Netherlands BV heeft bij het maken van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, op enig moment achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. Besins Healthcare Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud van deze website, of voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze website.
Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. Besins Healthcare Netherlands B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of veiligheid van deze websites of het privacybeleid dat daarop van toepassing is.

Besins Healthcare Netherlands B.V. kan de informatie op deze website wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

5. Opmerkingen, vragen en suggesties

U kunt eventuele opmerkingen of suggesties over dan wel bezwaren tegen bepaalde teksten of afbeeldingen aan ons mailen via info@besins-healthcare.com. Alle door u aan ons verstrekte opmerkingen, suggesties etc. beschouwen we als niet-vertrouwelijk en openbaar.

6. Wijziging en geschillen

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in mei 2020. Het staat Besins Healthcare Netherlands BV vrij op elk moment deze voorwaarden voor gebruik te wijzigen door deze opnieuw op deze site te publiceren.

De voorwaarden voor gebruik zijn opgezet en vallen onder het wettelijk regime van het land van vestiging van Besins Healthcare Netherlands BV, Nederland, en alle geschillen zullen worden behandeld door de competente Nederlandse rechter. In het geval dat een onderdeel van deze voorwaarden voor gebruik ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de voorwaarden voor gebruik geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden voor gebruik geacht worden hun geldigheid en werking volledig te behouden.

Scroll naar top